IMG_6311

Smolenskaya station

full sized (492K)

prev <- main -> next